Μπαταρίες

Μπαταρίες
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:

Μπαταρία GS CB10L-A2 (YB10L-A2)

Volt: 12V AH(10hr):  10AH Μήκος:            136mm Πλάτος:    91mm Ύψος:   147mm Πολικότητα: Δεξιά (+)   ..

46,00€

Μπαταρία GS CB12A-A (YB12A-A)

Volt: 12V AH(10hr):  12AH Μήκος:            136mm Πλάτος:    81mm Ύψος:   162mm Πολικότητα: Αριστερά (+)..

50,00€

Μπαταρία GS CB12AL-A2 (YB12AL-A2)

Volt: 12V AH(10hr):  12AH Μήκος:            136mm Πλάτος:    81mm Ύψος:   162mm Πολικότητα: Δεξιά (+)   ..

50,00€

Μπαταρία GS CB14L-A2 (YB14L-A2)

Volt: 12V AH(10hr):  14AH Μήκος:            136mm Πλάτος:    91mm Ύψος:   169mm Πολικότητα: Δεξιά (+)   ..

53,00€

Μπαταρία GS CB5L-B (YB5L-B)

Volt: 12V AH(10hr):  5AH Μήκος:            121mm Πλάτος:    62mm Ύψος:   132mm Πολικότητα: Δεξιά (+)    ..

27,00€

Μπαταρία GS CB9-B (YB9-B)

Volt: 12V AH(10hr):  9AH Μήκος:            136mm Πλάτος:    76mm Ύψος:   142mm Πολικότητα: Αριστερά (+) ..

34,00€

Μπαταρία GS GT12A-BS (YT12A-BS)(YTZ12S)

Οι μπαταρίες MF (Maintenance Free) είναι σφραγισμένες μπαταρίες που χρησιμοποιούν την τεχνολογία ανασυνδυασμού του φυσικού αερίου. Αυτή η τεχνολογία επιτρέπει λιγότερη συντήρηση, και δεν απαιτεί αναπλ..

93,00€

Μπαταρία GS GT12B-BS (YT12B-BS)(GT12B-4)(YT12B-4)

Οι μπαταρίες MF (Maintenance Free) είναι σφραγισμένες μπαταρίες που χρησιμοποιούν την τεχνολογία ανασυνδυασμού του φυσικού αερίου. Αυτή η τεχνολογία επιτρέπει λιγότερη συντήρηση, και δεν απαιτεί αναπλ..

87,00€

Μπαταρία GS GT7B-BS (GT7B-4) (YT7B-4)

Οι μπαταρίες MF (Maintenance Free) είναι σφραγισμένες μπαταρίες που χρησιμοποιούν την τεχνολογία ανασυνδυασμού του φυσικού αερίου. Αυτή η τεχνολογία επιτρέπει λιγότερη συντήρηση, και δεν απαιτεί αναπλ..

73,00€

Μπαταρία GS GT9B-BS (YT9B-4)

Οι μπαταρίες MF (Maintenance Free) είναι σφραγισμένες μπαταρίες που χρησιμοποιούν την τεχνολογία ανασυνδυασμού του φυσικού αερίου. Αυτή η τεχνολογία επιτρέπει λιγότερη συντήρηση, και δεν απαιτεί αναπλ..

96,00€

Μπαταρία GS GTX12-BS (YTX12-BS)

Οι μπαταρίες MF (Maintenance Free) είναι σφραγισμένες μπαταρίες που χρησιμοποιούν την τεχνολογία ανασυνδυασμού του φυσικού αερίου. Αυτή η τεχνολογία επιτρέπει λιγότερη συντήρηση, και δεν απαιτεί αναπλ..

63,00€

Μπαταρία GS GTX14-BS (YTX14-BS)

Οι μπαταρίες MF (Maintenance Free) είναι σφραγισμένες μπαταρίες που χρησιμοποιούν την τεχνολογία ανασυνδυασμού του φυσικού αερίου. Αυτή η τεχνολογία επιτρέπει λιγότερη συντήρηση, και δεν απαιτεί αναπλ..

88,00€

Μπαταρία GS GTX20L-BS (YTX20L-BS)

Οι μπαταρίες MF (Maintenance Free) είναι σφραγισμένες μπαταρίες που χρησιμοποιούν την τεχνολογία ανασυνδυασμού του φυσικού αερίου. Αυτή η τεχνολογία επιτρέπει λιγότερη συντήρηση, και δεν απαιτεί αναπλ..

110,00€

Μπαταρία GS GTX4L-BS (YTX4L-BS)

Οι μπαταρίες MF (Maintenance Free) είναι σφραγισμένες μπαταρίες που χρησιμοποιούν την τεχνολογία ανασυνδυασμού του φυσικού αερίου. Αυτή η τεχνολογία επιτρέπει λιγότερη συντήρηση, και δεν απαιτεί αναπλ..

27,00€

Μπαταρία GS GTX5L-BS (YTX5L-BS)

Οι μπαταρίες MF (Maintenance Free) είναι σφραγισμένες μπαταρίες που χρησιμοποιούν την τεχνολογία ανασυνδυασμού του φυσικού αερίου. Αυτή η τεχνολογία επιτρέπει λιγότερη συντήρηση, και δεν απαιτεί αναπλ..

50,00€

Μπαταρία GS GTX7A-BS (YTX7A-BS)

Οι μπαταρίες MF (Maintenance Free) είναι σφραγισμένες μπαταρίες που χρησιμοποιούν την τεχνολογία ανασυνδυασμού του φυσικού αερίου. Αυτή η τεχνολογία επιτρέπει λιγότερη συντήρηση, και δεν απαιτεί αναπλ..

53,00€

Μπαταρία GS GTX7L-BS (YTX7L-BS)

Οι μπαταρίες MF (Maintenance Free) είναι σφραγισμένες μπαταρίες που χρησιμοποιούν την τεχνολογία ανασυνδυασμού του φυσικού αερίου. Αυτή η τεχνολογία επιτρέπει λιγότερη συντήρηση, και δεν απαιτεί αναπλ..

53,00€

Μπαταρία GS GTX9-BS (YTX9-BS)

Οι μπαταρίες MF (Maintenance Free) είναι σφραγισμένες μπαταρίες που χρησιμοποιούν την τεχνολογία ανασυνδυασμού του φυσικού αερίου. Αυτή η τεχνολογία επιτρέπει λιγότερη συντήρηση, και δεν απαιτεί αναπλ..

53,00€

Μπαταρία LP 6N4-2A-4

Volt:  6V AH(10hr):  2AH Μήκος:            70mm Πλάτος:   46mm Ύψος:   95mm Πολικότητα: Αριστερά (+) ..

14,00€

Μπαταρία LP SLA12-4 (YTX4L-BS)(YB4L-B)

Οι μπαταρίες MF (Maintenance Free) είναι σφραγισμένες μπαταρίες που χρησιμοποιούν την τεχνολογία ανασυνδυασμού του φυσικού αερίου. Αυτή η τεχνολογία επιτρέπει λιγότερη συντήρηση, και δεν απαιτεί αναπλ..

19,00€

Μπαταρία LP SLA12-4 (YTZ5S)

Οι μπαταρίες MF (Maintenance Free) είναι σφραγισμένες μπαταρίες που χρησιμοποιούν την τεχνολογία ανασυνδυασμού του φυσικού αερίου. Αυτή η τεχνολογία επιτρέπει λιγότερη συντήρηση, και δεν απαιτεί αναπλ..

19,00€

Μπαταρία LP Y60-N24A-LB

Volt: 12V AH(10hr):  24AH Μήκος:            185mm Πλάτος:   126mm Ύψος:   170mm Πολικότητα: Δεξιά (+)   ..

82,00€

Μπαταρία LP YB10L-A2

Volt: 12V AH (10hr):  11AH Μήκος:            134mm Πλάτος:   90mm Ύψος:   145mm Πολικότητα: Δεξιά (+)   ..

44,00€

Μπαταρία LP YB10L-B2

Volt: 12V AH(10hr):  11AH Μήκος:            134mm Πλάτος:    90mm Ύψος:   145mm Πολικότητα: Δεξιά (+)   ..

44,00€

Μπαταρία LP YB12A-A

Volt: 12V AH(10hr):  12AH Μήκος:            134mm Πλάτος:     80mm Ύψος:   160mm Πολικότητα: Αριστερά (+..

45,00€

Μπαταρία LP YB12A-B

Volt: 12V AH(10hr):  12AH Μήκος:            134mm Πλάτος:     80mm Ύψος:   160mm Πολικότητα: Αριστερά (+..

45,00€

Μπαταρία LP YB12AL-A

Volt: 12V AH(10hr):  12AH Μήκος:            134mm Πλάτος:     80mm Ύψος:   160mm Πολικότητα: Δεξιά (+)  ..

45,00€

Μπαταρία LP YB12AL-A2

Volt: 12V AH(10hr):  12AH Μήκος:            134mm Πλάτος:     80mm Ύψος:   160mm Πολικότητα: Δεξιά (+)  ..

45,00€

Μπαταρία LP YB14L-A2

Volt: 12V AH(10hr):  14AH Μήκος:            134mm Πλάτος:     89mm Ύψος:   164mm Πολικότητα: Δεξιά (+)  ..

47,00€

Μπαταρία LP YB14L-B2

Volt: 12V AH(10hr):  14AH Μήκος:            134mm Πλάτος:     89mm Ύψος:   164mm Πολικότητα: Δεξιά (+)  ..

50,00€

Μπαταρία LP YB5L-B

Volt: 12V AH(10hr):  5AH Μήκος:            120mm Πλάτος:    62mm Ύψος:   129mm Πολικότητα: Δεξιά (+)    ..

23,00€

Μπαταρία LP YB5L-B GEL

Μπαταρία LP YB5L-B κλειστού τύπου GEL.   Volt: 12V AH(10hr):  5AH Μήκος:            119mm Πλάτος:    59mm Ύψος:   130m..

25,00€

Μπαταρία LP YB9-B

Volt: 12V AH(10hr):  9AH Μήκος:            135mm Πλάτος:    75mm Ύψος:   138mm Πολικότητα: Αριστερά (+) ..

33,00€

Μπαταρία LP YT12A-BS (YTZ12S)

Οι μπαταρίες MF (Maintenance Free) είναι σφραγισμένες μπαταρίες που χρησιμοποιούν την τεχνολογία ανασυνδυασμού του φυσικού αερίου. Αυτή η τεχνολογία επιτρέπει λιγότερη συντήρηση, και δεν απαιτεί αναπλ..

40,00€

Μπαταρία LP YT12B-BS (YT12B-4)

Οι μπαταρίες MF (Maintenance Free) είναι σφραγισμένες μπαταρίες που χρησιμοποιούν την τεχνολογία ανασυνδυασμού του φυσικού αερίου. Αυτή η τεχνολογία επιτρέπει λιγότερη συντήρηση, και δεν απαιτεί αναπλ..

44,00€

Μπαταρία LP YT7B-BS (YT7B-4)

Οι μπαταρίες MF (Maintenance Free) είναι σφραγισμένες μπαταρίες που χρησιμοποιούν την τεχνολογία ανασυνδυασμού του φυσικού αερίου. Αυτή η τεχνολογία επιτρέπει λιγότερη συντήρηση, και δεν απαιτεί αναπλ..

30,00€

Μπαταρία LP YT9B-BS (YT9B-4)

Οι μπαταρίες MF (Maintenance Free) είναι σφραγισμένες μπαταρίες που χρησιμοποιούν την τεχνολογία ανασυνδυασμού του φυσικού αερίου. Αυτή η τεχνολογία επιτρέπει λιγότερη συντήρηση, και δεν απαιτεί αναπλ..

33,00€

Μπαταρία LP YTR4A-BS

Οι μπαταρίες MF (Maintenance Free) είναι σφραγισμένες μπαταρίες που χρησιμοποιούν την τεχνολογία ανασυνδυασμού του φυσικού αερίου. Αυτή η τεχνολογία επιτρέπει λιγότερη συντήρηση, και δεν απαιτεί αναπλ..

14,00€

Μπαταρία LP YTX12-BS

Οι μπαταρίες MF (Maintenance Free) είναι σφραγισμένες μπαταρίες που χρησιμοποιούν την τεχνολογία ανασυνδυασμού του φυσικού αερίου. Αυτή η τεχνολογία επιτρέπει λιγότερη συντήρηση, και δεν απαιτεί αναπλ..

43,00€

Μπαταρία LP YTX14-BS

Οι μπαταρίες MF (Maintenance Free) είναι σφραγισμένες μπαταρίες που χρησιμοποιούν την τεχνολογία ανασυνδυασμού του φυσικού αερίου. Αυτή η τεχνολογία επιτρέπει λιγότερη συντήρηση, και δεν απαιτεί αναπλ..

48,00€

Μπαταρία LP YTX16-BS

Οι μπαταρίες MF (Maintenance Free) είναι σφραγισμένες μπαταρίες που χρησιμοποιούν την τεχνολογία ανασυνδυασμού του φυσικού αερίου. Αυτή η τεχνολογία επιτρέπει λιγότερη συντήρηση, και δεν απαιτεί αναπλ..

57,00€

Μπαταρία LP YTX20CH-BS (YTX20A-BS)

Οι μπαταρίες MF (Maintenance Free) είναι σφραγισμένες μπαταρίες που χρησιμοποιούν την τεχνολογία ανασυνδυασμού του φυσικού αερίου. Αυτή η τεχνολογία επιτρέπει λιγότερη συντήρηση, και δεν απαιτεί αναπλ..

62,00€

Μπαταρία LP YTX20L-BS

Οι μπαταρίες MF (Maintenance Free) είναι σφραγισμένες μπαταρίες που χρησιμοποιούν την τεχνολογία ανασυνδυασμού του φυσικού αερίου. Αυτή η τεχνολογία επιτρέπει λιγότερη συντήρηση, και δεν απαιτεί αναπλ..

62,00€

Μπαταρία LP YTX4L-BS

Οι μπαταρίες MF (Maintenance Free) είναι σφραγισμένες μπαταρίες που χρησιμοποιούν την τεχνολογία ανασυνδυασμού του φυσικού αερίου. Αυτή η τεχνολογία επιτρέπει λιγότερη συντήρηση, και δεν απαιτεί αναπλ..

17,00€

Μπαταρία LP YTX5L-BS

Οι μπαταρίες MF (Maintenance Free) είναι σφραγισμένες μπαταρίες που χρησιμοποιούν την τεχνολογία ανασυνδυασμού του φυσικού αερίου. Αυτή η τεχνολογία επιτρέπει λιγότερη συντήρηση, και δεν απαιτεί αναπλ..

21,50€

Μπαταρία LP YTX7A-BS

Οι μπαταρίες MF (Maintenance Free) είναι σφραγισμένες μπαταρίες που χρησιμοποιούν την τεχνολογία ανασυνδυασμού του φυσικού αερίου. Αυτή η τεχνολογία επιτρέπει λιγότερη συντήρηση, και δεν απαιτεί αναπλ..

29,00€

Μπαταρία LP YTX7L-BS

Οι μπαταρίες MF (Maintenance Free) είναι σφραγισμένες μπαταρίες που χρησιμοποιούν την τεχνολογία ανασυνδυασμού του φυσικού αερίου. Αυτή η τεχνολογία επιτρέπει λιγότερη συντήρηση, και δεν απαιτεί αναπλ..

28,00€

Μπαταρία LP YTX9-BS

Οι μπαταρίες MF (Maintenance Free) είναι σφραγισμένες μπαταρίες που χρησιμοποιούν την τεχνολογία ανασυνδυασμού του φυσικού αερίου. Αυτή η τεχνολογία επιτρέπει λιγότερη συντήρηση, και δεν απαιτεί αναπλ..

33,00€

Μπαταρία LP YTX9A-BS (YB9-B)

Volt: 12V AH(10hr):  9AH Μήκος:            135mm Πλάτος:    75mm Ύψος:   139mm Πολικότητα: Αριστερά (+) ..

38,00€

Μπαταρία LP YTZ10S-BS (YTZ10S) (GTZ10S)

Οι μπαταρίες MF (Maintenance Free) είναι σφραγισμένες μπαταρίες που χρησιμοποιούν την τεχνολογία ανασυνδυασμού του φυσικού αερίου. Αυτή η τεχνολογία επιτρέπει λιγότερη συντήρηση, και δεν απαιτεί αναπλ..

39,00€